Skolutredningen i Ljungby

Via en liten länk på Ljungby kommuns hemsida, under rubriken “Förskola och skola” hittar man från idag  skolutredningen som tagits fram av FOJAB arkitekter som nu blivit offentlig, Ljungbykanalen har läst den.

Mycket har redan varit känt, men nu kan vi läsa hela texten, och då får vi bekräftat att den innehåller tre olika handlingsalternativ, som alla innebär att antalet skolor utanför tätorten föreslås minska i antal, från dagens 8 grundskolor till så lite som 3 i ett av alternativen.

Man har baserat utredningen på att skolorna ska ha tillfredsställande teknisk status samt att elevantalet ska vara minst 100 elever läsåret 28/29. 

Just nu pågår en risk- och konsekvensanalys för de olika förslagen där man även ska titta på andra faktorer än de som finns med i utredningen.

Utredningen visar också de elevantal som man förväntar sig på de olika enheterna både nuvarande och hur det kommer att se ut om 5 år. Att siffrorna för antalet elever i åk7-9 minskar på alla skolor utom Hjortsberg beror på att den enheten inte är öppnad idag, och kommer då att få elever från andra enheter.

Diagram över antal elever nu och 2028/29
Antal elever på de olika skolenheterna idag och progrnos för 28/29 (staplar till höger). Bild från Skolutredningen.

Totalt kommer elevantalet att öka med 80 elever under den här perioden. För förskolan räknar man med att antalet barn kommer att minska med 56 st.

I utredningen finns också med i vilken mån lokalerna har en hög teknisk standard, och här kan man se att av de skolor som inte lever upp till de kraven finns bland annat Astradskolan i tätorten, där föreslår man en omfattande ombyggnad för att klara nya krav och skapa en bättre skolmiljö.

Närmast ska förvaltningen redovisa risk- och konsekvensanalysen under februari månad, därefter ska nämnden fatta beslut om åtgärder för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet, ett förslag som sedan ska behandlas av kommunstyrelsen i mars.

Du kan läsa hela utredningen här.

Läs om namninsamlingen som skapats och hör en av initiativtagarna till den i ett inslag som sändes i Ljungbykanalen tidigare.

läs mer i ämnet

partners

annonser

just nu på ljungbykanalen

Du lyssnar enklast direkt här på hemsidan med webb-spelaren som du hittar till höger längst upp på sidan.

Du hör Ljungbys bästa musikmix dygnet runt – året runt!

stöd ljungbykanalen

Swishnummer: 123 606 8589

Om oss

Ljungbykanalen har utgivningsbevis för all media vi är verksamma på (radio, webb-radio, webb-TV och databas (www.ljungbykanalen.se))

Ansvarig utgivare för dessa är Tobias Johansson (tobias@ljungbykanalen.se)

 

0%

lyssna på ljungbys bästa musikmix!

Här lyssnar du enkelt på Ljungbykanalen – dygnet runt – året runt!

Stöd oss på Swish – 123 606 85 89