Dåliga siffror för regionen under 2023

Region Kronoberg hade budgeterat ett underskott på 83 miljoner för 2023, det verliga utfallet blir preliminärt en förlust om 146 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 63 miljoner.

Den höga inflationen har påverkat pensionsavsättningarna vilket gjort att regionen budgeterat med ett underskott då man kunnat åsidosätta kravet på en budget i balans, detta då man inte heller kan spara in de summorna i den vanliga verksamheten.

Regionens bokslutskommuniké presenterades under tisdagen och en stor del av det stora underskottet kommer sig av det faktum att man avslutat sjukhusprojektet i Räppe. Detta medförde en icke-budgeterad kostnad på 165 miljoner kronor.

– Den ekonomiska situationen har påverkat oss alltmer under året som gått och Region Kronoberg står, med anledning av hög inflation och lågkonjunktur, inför ett par tuffa år rent ekonomiskt. I stort sett alla regioner i Sverige gör stora underskott. Så även vi, även om vi har ett förhållandevis gynnsamt läge när vi jämför oss med andra regioner. Det ekonomiska läget, parallellt med arbetet för omställning, kommer att prägla även de kommande åren, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Läs hela kommunikén här.

Martin Myrskog – Regiondirektör
Foto: Region Kronoberg

Regioinens bokslutskommuniké
  • cover play_arrow

    Dåliga siffror för regionen under 2023 Tobias Johansson

partners

annonser

just nu på ljungbykanalen

Du lyssnar enklast direkt här på hemsidan med webb-spelaren som du hittar till höger längst upp på sidan.

Du hör Ljungbys bästa musikmix dygnet runt – året runt!

stöd ljungbykanalen

Swishnummer: 123 606 8589

Om oss

Ljungbykanalen har utgivningsbevis för all media vi är verksamma på (radio, webb-radio, webb-TV och databas (www.ljungbykanalen.se))

Ansvarig utgivare för dessa är Tobias Johansson (tobias@ljungbykanalen.se)

 

0%

lyssna på ljungbys bästa musikmix!

Här lyssnar du enkelt på Ljungbykanalen – dygnet runt – året runt!

Stöd oss på Swish – 123 606 85 89