Allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Ljungby

Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag minskar i Ljungby kommun, visar ny statistik från SCB. Förra året var det totala antalet i kommunen det lägsta sedan åtminstone 2013.

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året uppgick under år 2023 till 1 981 personer i Ljungby, vilket motsvarar 13,1 procent av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år). Det är ungefär lika många som föregående år.

I hela riket har antalet försörjda av sociala ersättningar och bidrag minskat stadigt sedan mitten av 1990-talet, med undantag för enskilda år. Sedan 2014 har det minskat med 17 procent.

— Vi ser en liknande utveckling i Ljungby. Antalet har minskat med 17 procent. Fjolårets nivå var den lägsta sedan åtminstone 2013, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner. Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken.

Graf: Tidsserie

De sociala ersättningarna och bidragen består av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

I Ljungby är sjuk- och aktivitetsersättning den största ersättningsformen. Av befolkningen i arbetsför ålder i kommunen ersattes 5,2 procent genom sjuk- och aktivitetsersättningen.

– En högre andel av befolkningen i arbetsför ålder försörjs av sociala ersättningar och bidrag i Ljungby än i landet som helhet. Det är främst fler personer som försörjs av sjuk- och aktivitetsersättning, säger Johan Lindberg.

Mottagare per ersättningsform i Ljungby kommun

ErsättningsformAntal helårspersonerAndel av befolkning i arbetsför ålderRikssnitt
Sjukpenning4543,0 %2,8 %
Sjuk- och aktivitetsersättning7875,2 %3,4 %
Ersättning vid arbetslöshet1380,9 %1,2 %
Arbetsmarknadsåtgärder4633,1 %3,0 %
Ekonomiskt bistånd1200,8 %1,2 %
Etableringsersättning190,1 %0,2 %

Bland kommunerna i Kronobergs län är det största andel försörjda av sociala ersättningar och bidrag i Lessebo (17,2 procent) och lägst i Älmhult (11,5 procent).

Totalt försörjdes motsvarande 701 953 personer i Sverige av sociala ersättningar och bidrag under hela 2023. Det motsvarar 11,8 procent av den arbetsföra befolkningen.

– Det totala antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 1,2 procent under 2023 och var det lägsta sedan mätningarna började 1990, säger Marit Eriksdotter, utredare på SCB.

Av alla helårspersoner som försörjdes av sociala ersättningar och bidrag i Sverige var 54,7 procent kvinnor och 45,3 procent män. För några ersättningsformer är skillnaden mellan könen mer tydlig än för andra.

– Fler män än kvinnor får ersättning för arbetslöshet, medan kvinnor är i klar majoritet vad gäller sjukpenning, säger Marit Eriksdotter

 
Tobias sammanfattar nyheten.
  • cover play_arrow

    Allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Ljungby Tobias Johansson

bronspartner

annonser

just nu på ljungbykanalen

Du lyssnar enklast direkt här på hemsidan med webb-spelaren som du hittar till höger längst upp på sidan.

Du hör Ljungbys bästa musikmix dygnet runt – året runt!

stöd ljungbykanalen

Swishnummer: 123 606 8589

Om oss

Ljungbykanalen har utgivningsbevis för all media vi är verksamma på (radio, webb-radio, webb-TV och databas (www.ljungbykanalen.se))

Ansvarig utgivare för dessa är Tobias Johansson (tobias@ljungbykanalen.se)

 

0%

lyssna på ljungbys bästa musikmix!

Här lyssnar du enkelt på Ljungbykanalen – dygnet runt – året runt!

Stöd oss på Swish – 123 606 85 89